Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON)
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla och demonstrera formella testmetoder, i synnerhet modell-baserad testning (MBT), för mekatroniska och komplexa realtidssystem. Då sådana system inkluderar mekanik med kontinuerlig dynamik blir manuell testning en väldigt oeffektiv lösning. Modell-baserad testning möjliggör automatisk generering av test fall utifrån abstrakta modeller som representerar kraven mot systemet och dess omgivning. Målet är att via högre testtäckningsgrad producera mjukvara med högre kvalité och via automation minska utvecklingskostnaderna. Förväntade effekter och resultat. Algoritmer som givet Simulink modeller som representerar krav och plant modeller som representerar fysiska komponenter kan generera testfall med hög testtäckningsgrad. Ett MBT-baserat verktyg som kan integreras i MIL och HIL miljöerna på Volvo, verktyget ska utvärderas gentemot kommersiella verktyg. Riktlinjer för hur krav ska modelleras i Simulink för att det ska vara lämpligt för verktyget.

Deltagare

Knut Åkesson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Martin Fabian

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Quviq Ab

Savedalen, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04893
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2021

On testing and automatic mending of safety PLC code

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-20