Management Index. Measuring quality maturity
Research Project , 2016 – 2019

Management Index har tagits fram inom ramen av ett utvecklingsprojekt. För att öka kunskapen om ledningseffektivitet genom Management Index togs initiativet till att etablera ett forskningsprojekt, där ett antal verksamheter bjuds in till att testa Management Index under en period av tre år och använda verktyget i syfte att förbättra ledningseffektiviteten. Projektet vänder sig till företag och organisationer med ambition att förbättra sina arbetssätt och därmed sina resultat.

Participants

Henrik Eriksson (contact)

Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Hendry Raharjo

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Funding

Swedish institute for quality (SIQ)

Funding Chalmers participation during 2016–2019

More information

Latest update

2016-09-29