Management Index. Att mäta kvalitetsmognad
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Management Index har tagits fram inom ramen av ett utvecklingsprojekt. För att öka kunskapen om ledningseffektivitet genom Management Index togs initiativet till att etablera ett forskningsprojekt, där ett antal verksamheter bjuds in till att testa Management Index under en period av tre år och använda verktyget i syfte att förbättra ledningseffektiviteten. Projektet vänder sig till företag och organisationer med ambition att förbättra sina arbetssätt och därmed sina resultat.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Hendry Raharjo

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Finansiering

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-29