Slipbarhet av återvunnet stål: vevaxlar

Huvudsyftet med vevaxelstålprojektet är att skaffa en bättre förståelse avseende de viktigaste effekterna på slipbarheten genom tillverkningskedjan, d.v.s. materialsammansättning, smide, värmebehandling och slipning. Specifika mål är att: (a) förbättra slipbarheten av återvunnet stål (b) tillhandahålla riktlinjer för att förbättra stålsammansättning och materialprocess teknologier i värdekedjan (c) öka flexibilitet och duglighet i slipprocesserna för slutkunden inom fordonsindustrin (d) möjliggöra framtida materialköp från fler stål leverantörer.

- Slipbarhetsförbättringar av återvunnet stål validerade i fordonsindustrin - jämfört med referensen malmbaserat stål. - Viktiga resultat förväntas inom områdena material simulering och karaktärisering i form av nya kunskaper som leder till en bättre förståelse av slipbarheten. - Utvecklade riktlinjer för slipbarhetsförbättringar för att stödja optimering av alla nyckelprocesser längs tillverkningsvärdekedjan, inklusive smide och värmebehandling. - Införlivande av slutanvändarens stor data analyser för att stödja material karaktärisering.

Participants

Peter Krajnik (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 3,450,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-02-15