LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar
Research Project, 2017 – 2019

Projektet ska utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar, på ett klimatneutralt sätt för vår åldrade infrastruktur. Detta görs med nya tekniker för mätning, beräkning & behandling. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men med nya, lokalt applicerade, efterbehandlingsmetoder kan defekter åtgärdas. Detta nås genom framtagande av en verktygslåda & rekommendationer. Mål: Att utveckla livslängdshöjande teknik för befintliga stålbroar Att ta fram arbetssätt och tekniker för mätning & beräkning Att skapa en verktygslåda.


Nya arbetssätt, tekniker och rekommendationer för behandling leder till att ett antal av de befintliga stålbroarna kan ges väsentligt ökat liv vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas. De svenska företagen inom infrastruktur får med dessa tekniker en ökad konkurrenskraft exportchanserna är stora. Samhällsekonomiskt blir vinsten också stor, med resurseffektivitet och pengar över till andra insatser.

Participants

Mohammad Al-Emrani (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Hassan al-Karawi

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Asma Manai

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV 2018/27547
Funding Chalmers participation during 2018–2020

VINNOVA

Project ID: 2017-02670
Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2021-04-22