LifeExt - Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Projektet ska utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar, på ett klimatneutralt sätt för vår åldrade infrastruktur. Detta görs med nya tekniker för mätning, beräkning & behandling. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men med nya, lokalt applicerade, efterbehandlingsmetoder kan defekter åtgärdas. Detta nås genom framtagande av en verktygslåda & rekommendationer. Mål: Att utveckla livslängdshöjande teknik för befintliga stålbroar Att ta fram arbetssätt och tekniker för mätning & beräkning Att skapa en verktygslåda.


Nya arbetssätt, tekniker och rekommendationer för behandling leder till att ett antal av de befintliga stålbroarna kan ges väsentligt ökat liv vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas. De svenska företagen inom infrastruktur får med dessa tekniker en ökad konkurrenskraft exportchanserna är stora. Samhällsekonomiskt blir vinsten också stor, med resurseffektivitet och pengar över till andra insatser.

Deltagare

Mohammad Al-Emrani (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Hassan al-Karawi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Asma Manai

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02670
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2018/27547
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22