Analysis and Improvement of Insulation System of Traction Motors Exposed to High-switching Frequency Converters
Research Project , 2018 – 2020

Projektets övergripande mål är att öka tillförlitligheten och verkningsgraden för traktionsmotorer som matas från frekvensomriktare med hög switchfrekvens avsedda för elfordon samtidigt som miljöpåverkan från motortillverkningen minskar.

Participants

Yujing Liu (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering, Electrical Machines and Power Electronics

Xiangdong Xu

Researcher at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering, Power grids and Components

Collaborations

ABB Sweden

Västerås, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2018–2020

ABB Sweden

Funding Chalmers participation during 2018–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Basic sciences

Roots

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-07-06