Analys och förbättring av isolationssystem i elmotorer utsatta för hög switchfrekvens omriktare
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Projektets övergripande mål är att öka tillförlitligheten och verkningsgraden för traktionsmotorer som matas från frekvensomriktare med hög switchfrekvens avsedda för elfordon samtidigt som miljöpåverkan från motortillverkningen minskar.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Xiangdong Xu

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Finansiering

ABB

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28