Minska klimatpåverkan av betong i ballastfritt spår
Research Project, 2020 – 2021

Projektet "En ny generation järnväg" ska bygga nya höghastighetsbanor som ska byggas med ballastfria spår. DEtta kräver stora mängder betong som medför utsläpp av CO2-ekvavalenter om c:a 0,5 ton/spårmeter. Genom att t.ex. modifiera konstruktion eller material skulle utsläppen kunna minskas. Förstudiens ska utreda vilka id'eer inom område som finns inom forskningen. 

Participants

Karin Lundgren (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Kamyab Zandi

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV201-/101806
Funding Chalmers participation during 2020–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2020-03-23