Minska klimatpåverkan av betong i ballastfritt spår
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Projektet "En ny generation järnväg" ska bygga nya höghastighetsbanor som ska byggas med ballastfria spår. DEtta kräver stora mängder betong som medför utsläpp av CO2-ekvavalenter om c:a 0,5 ton/spårmeter. Genom att t.ex. modifiera konstruktion eller material skulle utsläppen kunna minskas. Förstudiens ska utreda vilka id'eer inom område som finns inom forskningen. 

Deltagare

Karin Lundgren (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV201-/101806
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-23