TranzPORT-Testing Real AutoNomous Zero emission vehicles to PORT
Research Project , 2019 – 2020

Optimering
Chalmers kommer att undersöka optimering av transportflödet i fordonsflottan utifrån de specifika krav som finns inom projektet. Här kommer nya algoritmer för central samt distribuerad optimering av väsentliga kriterier såsom tex tidsåtgång, energiförbrukning och hastighet för individuella fordon samt transporteffektivitet, driftskostnad och medelhastighet för hela transportuppdrag att tas fram för att testas och jämföras sinsemellan samt mot bef state-of-the-art algoritmer. Inom ramen för optimeringen kan även grundläggande förutsättningar såsom tex laddning (SOC) att hanteras på ett kriteriebaserat optimalt sätt.

Fordonsinformation
För ett autonomt fordon är det av största vikt att dess förmåga (capability) registreras, hanteras och propageras för att kunna upprätthålla säkerheten. Detta gäller tex faktorer som friktion (väglag), massfördelning och lutning. Av denna anledning kommer nya metoder för att effektivare kunna estimera vissa utslagsgivande dylika parametrar att utvecklas.

Participants

Peter Forsberg (contact)

Adjunct Docent at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Sina Torabi

Visiting Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Mattias Wahde

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

FFI - Strategic Vehicle Research and Innovation

Project ID: 2018-04754
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastructure

More information

Latest update

2020-05-28