Satellite observations of submesoscale ocean surface dynamics
Research Project , 2020 – 2023

Syftet med projektet är att utvärdera och vidareutveckla metoder för att observera den småskaliga (1-10 km) dynamiken vid havsytan med hjälp av satellit. Strömmar och virvlar på dessa skalor har stor effekt på spridningen av oljeutsläpp, algblomningar, fiskägg och annat som flyter på eller i havsytan. Resultatet ifrån spridningsmodeller kan förbättras betydligt om det finns tillgång till tillförlitliga observationer, men i dagsläget har de flesta områden inga observationer alls.

Med satellit kan man samla in data ifrån stora områden, men upplösningen hos dagens satellitbaserade havsströmsobservationer är för låg för att visa den småskaliga dynamiken. I vårt projekt vill vi utvärdera och vidareutveckla metoder som ger betydligt högre rumslig upplösning, men som ännu inte är redo för operationellt bruk. Metoderna baseras på satellitbilder ifrån högupplöst radar (Synthetic Aperture Radar - SAR) som har fördelen att bilder kan tas även om havsytan täcks av moln och oberoende av ljusförhållanden. De två metoderna (Doppler Centroid Analysis och Along Track Interferometry) utnyttjar Doppler och fasinformation i radarbilderna för att mäta havsytans rörelser

Participants

Leif Eriksson (contact)

Associate Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Microwave and Optical Remote Sensing

Anis Elyouncha

Post doc at Chalmers, Space, Earth and Environment, Microwave and Optical Remote Sensing

Lars Ulander

Masterprogramansvarig at Electric, Computer, IT and Industrial Engineering

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish National Space Board

Funding Chalmers participation during 2020–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Basic sciences

Roots

Publications

More information

Latest update

2021-04-11