Studie av deformationsförmågan hos armerad betong via kombination av fallviktsförsök och statiska försök på armerad betong
Research Project , 2017 – 2020

Description missing.

Participants

Morgan Johansson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Jonas Ekström

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mathias Flansbjer

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Joosef Leppänen

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2018

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Project ID: Fortifikationskårensfo.fond
Funding Chalmers participation during 2017

Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond

Project ID: Fortifikationskårens fo.fond
Funding Chalmers participation during 2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-08-17