ITEA3, Smart Prognos av Energianvändning med resursfördelning, SPEAR
Research Project, 2017 – 2020

Syfte och mål

SPEAR-projektet ämnar forska fram metoder för att kunna skapa formellt beskrivna energimodeller av komponenter som gör det möjligt att direkt kunna använda dessa i utvecklingsfasen för att visualisera och optimera produktionslösningens energiåtgång redan i beredningsfasen.

Förväntade effekter och resultat
SPEAR-projektets mål är att skapa energieffektivare produktionssystem, effektivare beredning, och högre produktionskvalitet. Detta genom att föra den fysiska och den digitala världen samman och utveckla metoder för ett effektivt industriellt arbetsflöde som möjliggör att nå rejäla reduceringar i energiåtgång och beredningstid och stora möjligheter att skapa korrekta, effektivare och energisnålare produktionssystem. Detta kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri.

Participants

Petter Falkman (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-02270
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-11-15