Kv Krönet - En studie av ett samverkansprojekt med strategi att minska felkostnader
Report, 2007

Denna rapport handlar om projektet kv. Krönet i Solna. Ett nybyggnadsprojekt omfattande två punkthus med 59 lägenheter i Solna. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt med tre parter, Bostadsstiftelsen Signalisten, NCC och SWECO FFNS arkitekter. Rapporten är ett resultat av det av Boverket finansierade projektet ”Strategier för att reducera felkostnader i nybyggandet”. Rapporten beskriver projektet och redovisar utvecklingen av projektet under perioden från augusti 2004 till november 2005. Utgångspunkten för rapporten har varit att beskriva arbetet i projektet och hur strategier för att reducera felkostnader hanterats samt hur detta påverkats av att projektet genomförts som ett partneringprojekt.

Author

Göran Lindahl

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

978-91-7147-38-9

More information

Created

10/6/2017