Kv Krönet - En studie av ett samverkansprojekt med strategi att minska felkostnader
Rapport, 2007

Denna rapport handlar om projektet kv. Krönet i Solna. Ett nybyggnadsprojekt omfattande två punkthus med 59 lägenheter i Solna. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt med tre parter, Bostadsstiftelsen Signalisten, NCC och SWECO FFNS arkitekter. Rapporten är ett resultat av det av Boverket finansierade projektet ”Strategier för att reducera felkostnader i nybyggandet”. Rapporten beskriver projektet och redovisar utvecklingen av projektet under perioden från augusti 2004 till november 2005. Utgångspunkten för rapporten har varit att beskriva arbetet i projektet och hur strategier för att reducera felkostnader hanterats samt hur detta påverkats av att projektet genomförts som ett partneringprojekt.

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7147-38-9

Mer information

Skapat

2017-10-06