Out-of-Round Railway Wheels - A Literature Survey
Report, 1998

Author

Anders Johansson

Department of Solid Mechanics

Jens Nielsen

Department of Solid Mechanics

Subject Categories

Mechanical Engineering

Skrift F - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för hållfasthetslära. : 210

More information

Created

10/7/2017