Out-of-Round Railway Wheels - A Literature Survey
Rapport, 1998

Författare

Anders Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Jens Nielsen

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Skrift F - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för hållfasthetslära. : 210

Mer information

Skapat

2017-10-07