Ljudlandskap för bättre hälsa. Beskrivning och sammanfattning av ombyggnadsprojektet i Partille
Report, 2010

Vägtrafikbuller

tyst sida

bullerstörning

interventionsprojekt

Author

Wolfgang Kropp

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Evy Öhrström

University of Gothenburg

Anita Gidlöf-Gunnarsson

University of Gothenburg

Birgitta Berglund

Mats. E Nilsson

Östen Axelsson

Subject Categories

Civil Engineering

Environmental Health and Occupational Health

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

More information

Created

10/7/2017