Ljudlandskap för bättre hälsa. Beskrivning och sammanfattning av ombyggnadsprojektet i Partille
Rapport, 2010

Vägtrafikbuller

tyst sida

bullerstörning

interventionsprojekt

Författare

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Evy Öhrström

Göteborgs universitet

Anita Gidlöf-Gunnarsson

Göteborgs universitet

Birgitta Berglund

Mats. E Nilsson

Östen Axelsson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Miljömedicin och yrkesmedicin

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07