Komfortstudier av sittande i fordon. Utveckling av metodik för experimentella fältstudier av långvarigt sittande i bil.
Report, 2005

ergonomi

sittande

fältstudier

EMG

fordonsstolar

subjektiva skattningar

Author

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development, Design

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design

Sven Dahlman

Chalmers, Product and Production Development, Design

Hans Sjöberg

Chalmers, Product and Production Development, Design

Subject Categories

Vehicle Engineering

More information

Created

10/7/2017