Komfortstudier av sittande i fordon. Utveckling av metodik för experimentella fältstudier av långvarigt sittande i bil.
Rapport, 2005

ergonomi

sittande

fältstudier

EMG

fordonsstolar

subjektiva skattningar

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Sven Dahlman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Hans Sjöberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07