Barn som medforskare av matlandskap. Del 2: Meddesign
Report, 2011

Denna rapport handlar om barn som ”co-designers” eller meddesigners. Den redovisar den metodik vi arbetat efter och de erfarenheter vi gjort inom ramen för projektet Barn som medforskare av matlandskap (BAMM). Projektet var indelat i två faser: en första fas inriktad på barn som medforskare vilken redovisats i en tidigare rapport och en andra fas med fokus på barn som meddesigner vilken redovisas här. Rapporten beskriver hur arbetet i BAMM-projektets fas II lades upp, hur det genomfördes och vilka resultaten blev, dels i form av de konkreta resultaten av design-projekten, dels resultaten med avseende på de erfarenheter som gjordes med avseende på att involvera barn i designprojekt.

meddesign

barn

co-design

participativ design

Author

MariAnne Karlsson

University of Gothenburg

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

University of Gothenburg

Subject Categories

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Communication Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

CFK-rapport: 2011:01

More information

Created

10/8/2017