Barn som medforskare av matlandskap. Del 2: Meddesign
Rapport, 2011

Denna rapport handlar om barn som ”co-designers” eller meddesigners. Den redovisar den metodik vi arbetat efter och de erfarenheter vi gjort inom ramen för projektet Barn som medforskare av matlandskap (BAMM). Projektet var indelat i två faser: en första fas inriktad på barn som medforskare vilken redovisats i en tidigare rapport och en andra fas med fokus på barn som meddesigner vilken redovisas här. Rapporten beskriver hur arbetet i BAMM-projektets fas II lades upp, hur det genomfördes och vilka resultaten blev, dels i form av de konkreta resultaten av design-projekten, dels resultaten med avseende på de erfarenheter som gjordes med avseende på att involvera barn i designprojekt.

meddesign

barn

co-design

participativ design

Författare

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

CFK-rapport: 2011:01

Mer information

Skapat

2017-10-08