Coacha arbetslaget att bryta rigida strukturer och frigöra medarbetarnas potential
Book chapter, 2010

Author

Sven Gunnarson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Rapp Ricciardi, Max (red), Handboken Coaching, Bonniers Ledarskapshandböcker, kapitel 5.2.

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Psychology

Sociology

Business Administration

More information

Latest update

12/13/2018