Coacha arbetslaget att bryta rigida strukturer och frigöra medarbetarnas potential
Kapitel i bok, 2010

Författare

Sven Gunnarson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Rapp Ricciardi, Max (red), Handboken Coaching, Bonniers Ledarskapshandböcker, kapitel 5.2.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Psykologi

Sociologi

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13