Coacha arbetslaget att bryta rigida strukturer och frigöra medarbetarnas potential
Kapitel i bok, 2010

Författare

Sven Gunnarson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Psykologi

Sociologi

Företagsekonomi