Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö
Conference contribution, 2013

träning

bedömning

sjöfart

simulering

Author

Charlott Sellberg

University of Gothenburg

Hans Rystedt

University of Gothenburg

Oskar Lindwall

University of Gothenburg

Olle Lindmark

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Johan Hartler

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Johan Magnusson

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Joakim Dahlman

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2013)

Subject Categories

Educational Sciences

More information

Created

10/6/2017