Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2013

träning

bedömning

sjöfart

simulering

Författare

Charlott Sellberg

Göteborgs universitet

Hans Rystedt

Göteborgs universitet

Oskar Lindwall

Göteborgs universitet

Olle Lindmark

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Johan Hartler

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Johan Magnusson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2013)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06