Är de nya förnybara resurserna stora nog?
Book chapter, 2014

Author

Björn Sandén

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Linus Hammar

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Perspektiv på förnybar el 2014

10-11
978-91-980974-3-6 (ISBN)

Subject Categories

Energy Engineering

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-980974-3-6

More information

Created

10/8/2017