Är de nya förnybara resurserna stora nog?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Linus Hammar

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Perspektiv på förnybar el 2014

10-11
978-91-980974-3-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-3-6

Mer information

Skapat

2017-10-08