Safe Integrated Driver–Vehicle Interface for Commercial Vehicles WP1: Framtida transportscenarier och dess konsekvenser för utformning av framtida HMI
Report, 2013

trendanalys

godstransport

transportscenario

uppgiftsanalys

förarstödsystem

Author

MariAnne Karlsson

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Stig Franzén

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Transport Systems and Logistics

More information

Created

10/7/2017