Safe Integrated Driver–Vehicle Interface for Commercial Vehicles WP1: Framtida transportscenarier och dess konsekvenser för utformning av framtida HMI
Rapport, 2013

trendanalys

godstransport

transportscenario

uppgiftsanalys

förarstödsystem

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07