Vägdesign och bulleremission – exempel på dynamisk bullerkarta
Magazine article, 2015

Author

Jens Forssén

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Vibroacoustics

Laura Estévez Mauriz

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

Wolfgang Kropp

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics, Vibroacoustics

Georgios Zachos

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Applied Acoustics

LjudBladet, Svenska akustiska sällskapet

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018