Vägdesign och bulleremission – exempel på dynamisk bullerkarta
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Laura Estévez Mauriz

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Georgios Zachos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

LjudBladet, Svenska akustiska sällskapet

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13