Vägdesign och bulleremission – exempel på dynamisk bullerkarta
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Jens Forssén

Vibroakustik

Laura Estévez Mauriz

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Vibroakustik

Georgios Zachos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07