Utmaningar och möjligheter med att utbilda ingenjörer med nya alternativa och kompletterande kompetenser
Conference contribution, 2015

Det finns starka normer kopplade till vad som definierar ingenjörer och ingenjörsutbildning, exempelvis att teknik är en central del av ingenjörspraktik. Den samhällsutveckling som pågår med ökande digitalisering, automatisering och integration av teknik kommer sannolikt att medföra ett behov av att (åtminstone vissa) ingenjörer utvecklar kompetenser som inte nödvändigtvis är starkt representerade inom dagens utbud av ingenjörsutbildningar. Detta är i sig inget nytt, industriell ekonomi är ett klassiskt exempel på ett nytt kompetensområde för ingenjörer som utmanade och utvidgade dåvarande normer om vad som definierar ingenjörer och ingenjörsutbildning. Vi vill genom detta rundabordssamtal träffa andra som arbetar med eller är intresserade av (nya) normbrytande ingenjörsutbildningar för att diskutera möjligheter och utmaningar, såsom frågor rörande identitet och legitimitet, kopplade till denna typ av verksamheter.

identitet

nya ingenjörsutbildningar

legitimitet

Author

Jens Kabo

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers), Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Malin Kjellberg

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Samuel Bengmark

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

University of Gothenburg

Jan Wickenberg

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Proceedings för 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015

10-12

Subject Categories

Educational Sciences

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/8/2017