Silicon Valley Modellen - lärdomar från världens mest innovativa företag
Book, 2016

Den här boken presenterar en ny managementmodell som utvecklats parallellt med informationsteknologins utveckling och som under de senaste åren förfinats av innovativa globala företag som Google, Facebook, LinkedIn, Twitter och Tesla Motors – i Silicon Valley, Kalifornien. Boken ger spännande inblickar i hur dessa dynamiska företag agerar för att ständigt skapa innovationer och för att överleva i en allt mer snabbföränderlig värld. De företag som kan skapa och behålla en starkt entreprenöriell ådra och som snabbast och bäst kan hantera förändringar, parallellt med en hög operativ effektivitet, har bäst möjlighet att möta utmaningarna i en global digitaliserad innovationsekonomi.

IT industri

Ambidexter

Dynamisk förmåga

Teknologi management

HR

Företagsstrategi

Silicon Vally

Entreprenörskap

Innovation

Företagskultur

Author

Annika Steiber

Sverker Alänge

Chalmers, Technology Management and Economics, Science, Technology and Society

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Economics and Business

Areas of Advance

Information and Communication Technology

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-47-12224-0

More information

Created

10/8/2017