Silicon Valley Modellen - lärdomar från världens mest innovativa företag
Bok, 2016

Den här boken presenterar en ny managementmodell som utvecklats parallellt med informationsteknologins utveckling och som under de senaste åren förfinats av innovativa globala företag som Google, Facebook, LinkedIn, Twitter och Tesla Motors – i Silicon Valley, Kalifornien. Boken ger spännande inblickar i hur dessa dynamiska företag agerar för att ständigt skapa innovationer och för att överleva i en allt mer snabbföränderlig värld. De företag som kan skapa och behålla en starkt entreprenöriell ådra och som snabbast och bäst kan hantera förändringar, parallellt med en hög operativ effektivitet, har bäst möjlighet att möta utmaningarna i en global digitaliserad innovationsekonomi.

IT industri

Ambidexter

Dynamisk förmåga

Teknologi management

HR

Företagsstrategi

Silicon Vally

Entreprenörskap

Innovation

Företagskultur

Författare

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-47-12224-0

Mer information

Skapat

2017-10-08