Kan ett köpcenter försörjas med Närsjöfart? En fallstudie med kartläggning av godsflöden till Torp köpcenter
Paper in proceeding, 2016

Author

Christian Finnsgård

Chalmers, Physics

Martin Svanberg

Magnus Blinge

Chalmers, Technology Management and Economics

Nationell konferens i Transportforskning, 18-19 oktober 2016, Lunds Universitet, Lund

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

More information

Created

10/7/2017