Kan ett köpcenter försörjas med Närsjöfart? En fallstudie med kartläggning av godsflöden till Torp köpcenter
Paper i proceeding, 2016

Författare

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Martin Svanberg

Magnus Blinge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Nationell konferens i Transportforskning, 18-19 oktober 2016, Lunds Universitet, Lund

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07