Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie
Other conference contribution, 2019

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern; dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga. Under vinterperioden orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka pga is/snö. De skador som drabbar fotgängare (och cyklister) på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning.
Syftet med studien är att:
- Kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige
- Analysera den skadereducerande effekten av uppvärmda ytor för fotgängare, och (om möjligt) cyklister.

fotgängare

cykel

Uppvärmda Trottoarer

skada

trafiksäkerhet

Author

Anna K Carlsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Beshara Sawaya

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Marianne Andersson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Transportforum
Linköping, Sweden,

The effects of heated streets on injuries of pedestrians and cyclists

Swedish Transport Administration (2016/19843), 2016-01-01 -- 2018-08-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Applied Mechanics

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

More information

Latest update

2/7/2020 1