Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie
Övrigt konferensbidrag, 2019

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern; dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga. Under vinterperioden orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka pga is/snö. De skador som drabbar fotgängare (och cyklister) på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning.
Syftet med studien är att:
- Kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige
- Analysera den skadereducerande effekten av uppvärmda ytor för fotgängare, och (om möjligt) cyklister.

fotgängare

cykel

Uppvärmda Trottoarer

skada

trafiksäkerhet

Författare

Anna K Carlsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Beshara Sawaya

Chalmers Industriteknik (CIT)

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Marianne Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Transportforum
Linköping, Sweden,

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk

Trafikverket (2016/19843), 2016-01-01 -- 2018-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07