Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern (december–mars), dvs. dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga åtta månader. Under vinterperioden (december–mars) orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka på grund av is/snö. Av cyklisternas singelolyckor kan 27% kopplas till vägunderhåll och 20% infrastrukturplanering; bland de olyckor som inträffar på grund av bristande drift och underhåll är den största faktorn halka på snö/is. De skador som drabbar cyklister och fotgängare på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning. Syftet med studien är att kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige och analysera den skadereducerande effekten av de uppvärmda ytorna för fotgängare och cyklister.

Deltagare

Anna K Carlsson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Marianne Andersson

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Jordanka Kovaceva

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Gothenburg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2019

Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk - En Inledande Studie

Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02