Digitala tvillingmodeller underlättar bedömning av risker
Newspaper article, 2019

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller.
I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar och beslutsunderlag i framtiden; se digitaltwinslab.com.

Finita element metoden

Betong

Samhälssbyggnad

Author

Mattias Blomfors

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Kamyab Zandi

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Samhällsbyggaren

2000-2408 (ISSN)

24-25

Digital Twin I – Comprehensive Condition Assessment for Resilient Transport Infrastructure under Normal Service Conditions and Extreme Climatic Events

Formas (2017-01668), 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Digital Twin as a Decision-Making Support Tool for Resilience of Urban’s Infrastructure under Extreme Climatic Events

European Commission (EC) (EC/H2020/754412), 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Region Västra Götaland (2017- 00779), 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Barbro Osher Endowment (CS2017-0122), 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Information Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

Information Systemes, Social aspects

More information

Latest update

9/9/2021 8