Digitala tvillingmodeller underlättar bedömning av risker
Artikel i dagstidning, 2019

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller.
I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar och beslutsunderlag i framtiden; se digitaltwinslab.com.

Samhälssbyggnad

Finita element metoden

Betong

Författare

Mattias Blomfors

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kamyab Zandi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samhällsbyggaren

2000-2408 (ISSN)

24-25

Digital Twin as a Decision-Making Support Tool for Resilience of Urban’s Infrastructure under Extreme Climatic Events

Västra Götalandsregionen, 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Barbro Osher Endowment, 2018-02-01 -- 2020-01-31.

Digital Twin I – Comprehensive Condition Assessment for Resilient Transport Infrastructure under Normal Service Conditions and Extreme Climatic Events

Formas, 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Skapat

2019-12-18