Hybridarmerade konstruktioner i kloridhaltiga miljöer – beständighet, säkerhet och livscykelkostnader
Magazine article, 2020

Livslängden för armerade betongkonstruktioner i kloridhaltiga miljöer kan förlängas genom att kombinera traditionell armering med fibrer i så kallade hybridarmerade lösningar. Detta visades experimentellt i ett tidigare doktorandprojekt i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Thomas Concrete Group. I ett efterföljande postdocprojekt har vi nu utvecklat modeller som kvantitativt utvärderar fibrernas effekt på beständighet och säkerhet – därigenom visas de positiva resultaten i praktisk användning. Vi har också genomfört en fallstudie som visar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att använda hybridarmerad betong i kantbalkar.

Author

Teresa E Chen

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Ingemar Löfgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2020 6 14-19

Hybrid reinforcement solutions in chloride environment: durability, safety and life cycle costs

Swedish Transport Administration (TRV 2018/36506), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF) (13683), 2019-10-01 -- 2020-08-31.

Cementa (17243), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Subject Categories

Infrastructure Engineering

More information

Latest update

9/14/2021