Hybridarmerade konstruktioner i kloridhaltiga miljöer – beständighet, säkerhet och livscykelkostnader
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Livslängden för armerade betongkonstruktioner i kloridhaltiga miljöer kan förlängas genom att kombinera traditionell armering med fibrer i så kallade hybridarmerade lösningar. Detta visades experimentellt i ett tidigare doktorandprojekt i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Thomas Concrete Group. I ett efterföljande postdocprojekt har vi nu utvecklat modeller som kvantitativt utvärderar fibrernas effekt på beständighet och säkerhet – därigenom visas de positiva resultaten i praktisk användning. Vi har också genomfört en fallstudie som visar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att använda hybridarmerad betong i kantbalkar.

Författare

Teresa E Chen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Löfgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2020 6 14-19

Hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö: beständighet, säkerhet och livscykelkostnader

Trafikverket (TRV 2018/36506), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13683), 2019-10-01 -- 2020-08-31.

Cementa (17243), 2018-06-01 -- 2020-08-30.

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14