Digital tvilling i byggsektorn - kombinerar kraften i data och modeller
Magazine article, 2021

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om ett fysiskt objekt med avancerade beräkningsmodeller. Det är en pågående simulering som kopplar ihop alla beräkningsmodeller och all insamlad information från objektet samt uppdaterar sig själv från flera olika källor för att kunna representera sin fysiska motpart. En digital tvillingmodell ger ägare och användare tidig insikt om potentiella risker för skador i samband med extremväder, tunga fordonstransporter och konstruktionens åldrande; figur 1. I denna artikel beskrivs de fundamentala delarna hos en digital tvilling och hur de tillämpas i ett enkelt exempel i form av betongbalk.

Author

Kamyab Zandi

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Henrik Waldäng

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mattias Blomfors

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 113 6

Digital Twin I – Comprehensive Condition Assessment for Resilient Transport Infrastructure under Normal Service Conditions and Extreme Climatic Events

Formas (2017-01668), 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Latest update

3/3/2022 2