Digital tvilling i byggsektorn - kombinerar kraften i data och modeller
Artikel i övrig tidskrift, 2021

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om ett fysiskt objekt med avancerade beräkningsmodeller. Det är en pågående simulering som kopplar ihop alla beräkningsmodeller och all insamlad information från objektet samt uppdaterar sig själv från flera olika källor för att kunna representera sin fysiska motpart. En digital tvillingmodell ger ägare och användare tidig insikt om potentiella risker för skador i samband med extremväder, tunga fordonstransporter och konstruktionens åldrande; figur 1. I denna artikel beskrivs de fundamentala delarna hos en digital tvilling och hur de tillämpas i ett enkelt exempel i form av betongbalk.

Författare

Kamyab Zandi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Henrik Waldäng

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mattias Blomfors

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 113 6

Digital Twin I – Comprehensive Condition Assessment for Resilient Transport Infrastructure under Normal Service Conditions and Extreme Climatic Events

Formas (2017-01668), 2018-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03