Numerisk prediktering av uppkomst av solkurvor – modellering, analys, inledande parameterstudie, samt indatagenerering
Report, 2007

Rapporten beskriver en numerisk modell utvecklad inom det gemensamma CHARMEC/SP-projektet SP7 -- Lateral spårstabilitet för att analysera risken för uppkomst av solkurvor. Rapporten diskuterar hur beräkningsresultat framtagna med modellen kan analyseras, tolkas och översättas till kriterier för att bedöma när solkurvor uppkommer. För att demonstrera modellens förmåga har en inledande parameterstudie genomförts. Resultat från denna presenteras.

Author

Elena Kabo

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Anders Ekberg

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Subject Categories

Applied Mechanics

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

More information

Created

10/7/2017