Numerisk prediktering av uppkomst av solkurvor – modellering, analys, inledande parameterstudie, samt indatagenerering
Rapport, 2007

Rapporten beskriver en numerisk modell utvecklad inom det gemensamma CHARMEC/SP-projektet SP7 -- Lateral spårstabilitet för att analysera risken för uppkomst av solkurvor. Rapporten diskuterar hur beräkningsresultat framtagna med modellen kan analyseras, tolkas och översättas till kriterier för att bedöma när solkurvor uppkommer. För att demonstrera modellens förmåga har en inledande parameterstudie genomförts. Resultat från denna presenteras.

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07